Læskedrik

Læskedrik industrien er en specialiseret industri med relativt få producenter, for hvem læskedrik produktion er af særlig stor betydning.


Flexmatic har gennem et tæt samarbejde med nogle af de førende læskedrik fabrikanter opnået en ekspertise der sætter os i stand til at fremkomme med innovative og energi rigtige procesløsninger, der kan matche den stigende efterspørgsel på ny og spændende læskedrik, også i fremtiden.

Vort speciale kan deles op i følgende proceskategorier:

  • Sirup præparation
  • Mix- og lagertanksystemer
  • Ingrediensdosering
  • Pasteurisering
  • Pig systemer, for at hindre dyrt produkt spild
  • CIP-anlæg, herunder ny ECA teknologi.
  • Desinficering
  • Hurtig omskift mellem forskellige produkter.
  • Procesautomation

FlexMatic udvikler innovative og energirigtige procesløsninger til læskedrik fabrikanter