Engineering

Vi og vores teknikere står til rådighed fra projektstarten med engineering og gennemgang af projekternes omfang.

Følgende tilbydes, men afpasses i forhold til projektet:

  • PI diagrammer og layouts i CAD programmer
  • Funktionsbeskrivelser
  • Styklister
  • Dimensionering af komponenter
  • Tidsplaner
  • Instruktionsmanualer og reservedelslister for leverede komponenter
  • Materialecertifikater
  • Overensstemmelsescertifikater
  • Testcertifikater
  • Underleverandørdokumentation

 

Vi er fortrolige med diverse EU-forordninger.


Flexmatic kan påtage sig rollen som totalleverandør og tilbyde en komplet løsning inklusive automation på procesanlæg.

FlexMatic tekniker følger projektet fra start til slut