Service

Er en vigtig faktor i dag hvor downtime er kostbar, står Flexmatic til rådighed med service, på telefonen som support eller aktuel udbedring af fejl på maskiner på stedet 24/7.

Service

Vi vil opfylde vores service og forpligtigelser til aftalt tid og proaktivt søge at forudse hindringer mod succes hos vore kunder og hos os selv samt kommunikere i en åben, ærlig og konstruktiv dialog.

Vi vil hurtigt reagere på ændringer i kundernes krav til service behov og udnytte nye teknologiske muligheder til gavn for vore kunder.

 

AKUT service +45 40 25 14 10

Selv den bedst vedligeholdte produktion oplever pludseligt opståede problemer, om det er mekanisk eller elektrisk fejl, så betjenes ovenstående telefon 24/7 - og vi er klar til at hjælpe jer med at få produktionen igang igen. 

 

 

 

 

 

 

 Flexmatic yder service på stedet 24/7