Doseringsbuffer

Flexmatic har udviklet en standadisret doseringsbuffer for håndtering af kemikalier
leveret i IBC eller tromler.                                                                                                           

Doseringbuffer for kemikalier i IBC eller tønder

Risikoen for tørløb i forbindelse med kemikalier leveret i IBC eller tønder er en kendt
problemstilling i industrien. Tørløb giver udfordringer i forhold til effektiviteten i
produktionsanlægget og i forhold til sikring af den rette mængde i produktet.

Flexmatic har udviklen en pladsoptimeret buffer med indbygget lækagekar så den
manuelle håndtering af kemikalier forenkles og valget mellem beholdere med sjatter
eller tankskifte midt i et batch helt enkelt fjernes.

Doseringsbufferen er modulær, læs mere om mulighederne i produktbladet.  

 

Doseringbuffer for kemikalier i IBC eller tønder

Optimeret for installation i pallereoler:
Dimensionerne er optimeret så enheden kun optager to IBC pallepladser.

 Doseringbuffer for kemikalier i IBC eller tønder